Herojaus kelionė

12 užsiėmimų (nuotykių), pažadinančių asmeninius ir kolektyvinius virsmus, ciklas

Sistemiškai paveikių užsiėmimų ciklas suaugusiųjų komandoms ir vaikų grupėms.  

Įtraukiantys, originalūs užsiėmimai, sukurti taikant pažangiausius vertikalaus ugdymo bei kūno terapijos metodus.

Kaip tai paveikia komandas? Išauga tarpusavio pasitikėjimas, gebėjimas bendradarbiauti, asmeninis įsitraukimas siekiant komandos tikslų.

Koks individualus poveikis?  Sustiprėja gebėjimas atpažinti  ir valdyti stresą bei emocijas, gimsta vidinė motyvacija tobulėti, padidėja atsakingumas ir atkaklumas įveikiant iššūkius.

Mūsų klientai: tarptautinės ir vietinio verslo įmonės, savivaldybių švietimo centrai ir sveikatinimo įstaigos bei mokyklos.

Kiekviena įmonė, užsakydama užsiėmimų ciklą savo darbuotojams, dovanoja „Herojaus kelionės“ užsiėmimus mokyklai. Tai yra būtina sąlyga norint mūsų komandą pasikviesti į užsiėmimus verslo organizacijose.